Workshops Intuïtief beeldhouwen.

Klik hier voor meer info!

Mastermindgroep

Dit concept werd door Napoleon Hill geïntroduceerd en beschreven in zijn boek "Think and Grow Rich".
Eén van de belangrijkste kernpunten in dit boek (en trouwens in zowat alle boeken over manifesteren) is: alles is energie. Energie wordt in beweging gezet door te denken. We kunnen dus "creëren" met onze gedachten. Als je mensen harmonieus in een groep laat samen denken krijg je uiteraard een veel grotere energie. Deze verhoogde energie is beschikbaar voor alle leden van de groep. Bovendien wordt er op die manier ook contact gelegd met, wat Hill noemt, "de universele intelligentie". Inzichten en inspiratie komen daardoor gemakkelijker dan bij individuele denkprocessen.

Hill definieert "Master Mind" als volgt: samenbundeling van  kennis en inspanning, in een sfeer van harmonie, tussen twee of meer mensen, om een zeker doel te bereiken.

Hij geeft de volgende voorwaarden op:
a) Vorm een groep met zoveel mensen als nodig om een plan of plannen te maken om je doel te bereiken.
b) Iedereen in de groep moet er iets aan hebben.
c) Kom minstens twee maal per week samen (meer indien mogelijk), totdat je gezamenlijk het plan of de plannen om het doel te bereiken, geperfectioneerd hebt.
d) Creëer en bewaar een perfecte harmonie tussen jezelf en ieder lid van de groep.

Vandaag zijn er over de hele wereld tal van mastermindgroepen actief die allemaal min of meer volgens bovenstaande principes werken. Afhankelijk van de initiator en het doel dat men wil bereiken wordt een eigen invulling gegeven aan de manier waarop men te werk gaat.

De volgende kenmerken zijn bijna altijd aanwezig:

  • Het aantal mensen in een mastermindgroep is in principe niet beperkt. Echter, als men intensief rond een bepaald thema wil werken, beperkt men het aantal leden van de groep best tot maximaal 12. Om te brainstormen of ideeën te genereren kan men met grote groepen werken, maar men gebruikt dan best wel technieken om het geheel beheersbaar te houden.
  • De frequentie van samenkomsten kan gaan van dagelijks tot maandelijks of zelfs jaarlijks. Om iets tastbaar te kunnen realiseren en iedereen toch voldoende tijd en vrijheid te gunnen, zijn wekelijkse samenkomsten zeer geschikt.
  • Er is geen leider in de groep. Iedereen is evenwaardig. Er kan wel gezamenlijk iemand aangeduid worden die de discussie leidt. Idealiter is dit iedere bijeenkomst iemand anders.
  • Ieder lid van de groep aanvaardt ieder ander lid onvoorwaardelijk en beschouwt hem of haar als een evenwaardige gesprekspartner.
  • Op voorhand wordt er een doel afgesproken. Men kan werken met individuele doelen of met een gemeenschappelijk doel. Als het doel is bereikt kan de groep ontbonden worden of een nieuw doel gekozen worden.
  • Ieder groepslid geeft zijn commitment om iedere meeting aanwezig te zijn.
  • Ieder lid levert een positieve bijdrage aan de groep.


De voordelen van een mastermindgroep zijn talrijk:
Eerst en vooral is er het tastbare voordeel van samenwerken. Je kan mekaar raad geven, ondersteunen, coachen. Je krijgt inzichten en doet ideeën op. Je wordt ook gestimuleerd om dingen te doen die je alleen minder snel zou doen. Je wordt als het ware opgezweept door de groep.
Een minder tastbaar, maar zeker niet minder reëel, voordeel heeft betrekking op het manifesteren. Doelen of wensen, die hardop in een groep worden uitgesproken, hebben de neiging om zich sneller te manifesteren in de fysische wereld.


"It is literally true that you can succeed best and quickest by helping others to succeed." - Napoleon Hill
(Het is een waarheid als een koe dat je het beste en snelste kan slagen door anderen te helpen slagen.)


Patrick Bex
28 januari 2009
www.asgoodasyoucan.be

Download dit artikel als PDF.

Tags: hasselt, limburg, patrick bex